https://cntg.xunta.gal/web/cntg/programacion-activa

https://cntg.xunta.gal/web/cntg/cursos/-/detalle/11216https://cntg.xunta.gal/web/cntg/cursos/-/detalle/11216

Por se pode ser do seu interese comunicámoslle que está aberto o prazo para se inscribir no primeiro curso da Programación 2021/22 sobre Administración de redes (CCNA), con 16 prazas en modalidade virtual.

O prazo de inscrición pecharase o día 31 de outubro, ou con anterioridade de alcanzarse as 200 inscricións.

A proba de selección se realizará telematicamente o xoves 4 de novembro ás 16:30 horas. O CNTG facilitará os correos electrónicos das persoas inscritas á empresa organizadora das probas, para que esta poida crearlles e comunicarlles as ligazóns de acceso.

Tanto para a realización da proba como para o seguimento do curso é necesario que as persoas interesadas en participar conten cun ordenador con conexión a internet, altofalantes ou auriculares, micrófono e webcam.

Un saúdo,
Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia

Buenos días:

Por si es de su interés le comunicamos que está abierto el plazo para inscribirse en el primer curso de la Programación 2021/22 sobre Administración de redes (CCNA), con 16 plazas en modalidad virtual.

El plazo de inscripción se cerrará el día 31 de octubre, o con anterioridad de alcanzarse las 200 inscripciones.

La prueba de selección se realizará telemáticamente el jueves 4 de noviembre a las 16:30 horas. EL CNTG facilitará los correos electrónicos de las personas inscriptas a la empresa organizadora das probas, para que esta pueda crearles y comunicarles los enlaces de acceso.

Tanto para la realización de la prueba como para el seguimiento del curso es necesario que las personas interesadas en participar cuenten con un ordenador con conexión a internet, altavoces o auriculares, micrófono y webcam.

Un saludo,