Zelia Barbosa – Pau de arara

https://youtu.be/mQIb5nm8PQ0